Idősbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 26. hétfő, Edina

Haza és szabadság

200 éve s Kiskőrösön született a valaha volt egyik legnagyobb magyar költő: Petőfi Sándor.

Iskoláit Kecskeméten, Szabadszálláson, Sárszentlőrincen, Aszódon, Selmecbányán végezte. Sopronban volt katona, de gyenge fizikuma miatt leszerelték. Volt házitanító, dolgozott újságszerkesztőnél, vándorszínésznek állt, miközben számtalan verset írt. Közöttük kiemelkedő szerepet kaptak a forradalomhoz, a szabadságharchoz kötődő költemények. Ezekben az egyén és a világ dolgait kapcsolja össze, miközben látomásszerű költői képek megjelenítésével aggódik a haza sorsa, jövője iránt. A „XIX. század költői” című versében például a francia forradalom és a felvilágosodás gondolatai jelennek meg, és a költők feladataiként megfogalmazott soraiban saját ars poetikáját közli. Az „Egy gondolat bánt engemet” versében megjeleníti a világszabadság, mint a végső cél elérésének óhaját, melyért a költő meghalni is kész. Az 1848. március 15-i forradalomban tevőlegesen részt vállalt, többek között elszavalta a „Nemzeti dal” című lelkesítő költeményét.

1849-ben a segesvári csata után eltűnt.

 

Az idei bicentenáriumi évforduló során emlékezünk a költőre! Többek között arra keressük a választ, hogy mit jelenthet ma számunkra Petőfi? Mit üzennek költeményei hazaszeretetről, szerelemről, boldogságról, sorsokról, becsületről? Mindannyian már korán megismertük az „Anyám tyúkja”, vagy a „Befordultam a konyhába” költeményeit, gyönyörű tájleíró verseit, de miként őrizhető meg nyelvezete, példaadó kiállása a közösség ügyeiért?

A szép tavaszi nemzeti ünnepünkön hajtsunk fejet a nagy magyar költő, Petőfi Sándor emléke előtt, s hallgassuk, mondjuk el egyik leghatásosabb versét!

 

Szép ünnepet!

 

László Attila | A költő visszatér

 

NAGY SZILÁRD Feat. RAGÁNY MISA & ALL STARS - NEMZETI DAL

 

 

 

készült: internetes források felhasználásával