Idősbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 25. péntek, Vilmos

A Fagyosszentek

Fagyosszentek napján Szent Pongrác(†304) és Szent Bonifác (†303) ókeresztény vértanúkra, valamint Szent Szervác püspökre (†384) emlékezünk.A napok neveit viselő szentek semmivel sem szolgáltak rá sem életükben, sem halálukban, hogy ilyen szomorú dicsőségre tegyenek szert. Az is lehet, hogy kitalált személyek. Valószínűleg kapcsolódnaka rómaiak Lemuria ünnepéhez (május 9, 11, 13), mely napok a holtak ártó szellemeinek kiengesztelése, s a termésért való aggodalom járja át.

Ady Endre: Fagyosszentek

(részlet)

Be kén' jól rendezni Vácot,

Odazárni Bonifácot,

Szerváciust és Pongrácot...

Mert az már szörnyű és galád,

Hogy mit művel e szép család...

Megszégyenít májust, tavaszt,

Fület és lábat megfagyaszt...


Szent Pongrác vértanú (május 12.)

A fiú Frígiából nemes szülőktől származott, akiket korán elveszített. Nagybátyjával, Dénessel Rómába költözött, ahol találkozott Marcellinusz pápával és a keresztényekkel. Nemsokára megkeresztelkedtek.Pongrác a császár előtt bátran védelmezte hitét és a kereszténységet. A fiút a ViaAurelián 304-benlefejezték, ekkor volt tizennégy éves. Szent Pongrác vértanút az utókor tisztelte, az 5. századtólbazilikát emeltettek a sírja fölé.


Szent Szervác püspök (május 13.)

Tongeren püspöke volt, majd Maastricht városába került. Jelentős szerepe volt a kereszténység terjesztésében Németalföldön. Kora egyik jelentős egyházi személyisége volt, rengeteget utazott és részt vett számos zsinaton és egyházi gyűlésen. Az eretnekek, különösen az arianizmus elkötelezett üldözője volt. Népszerűségére jellemző, hogy a legenda szerint ősei Jézus Krisztusnak voltak rokonai. 384 pünkösdhétfőjén halt meg, ami akkor május 13-ára esett.


Szent Bonifác vértanú (május 14.)

Egy nemes hölgy szeretője és vagyonának őrzője volt. Tettét megbánva a vértanúk holttesteinek megkeresésére indult, hátha ily módon, imáik révén azok üdvöt nyerhetnek.Tarsaus városában vígasztalta őket. Bonifácot elfogták, s ő megvallotta kereszténységét. A bíró feldühödött, megkínozta, s felakasztatta. Bonifácderűsen viselte a fájdalmakat. Ekkor szájába forró ólmot öntetett,fejjel lefelé a fortyogó szurokba tetette, s lefejezte. Bonifác május 14-én halt vértanúhalált. Rómában temették el, ahol sok hitetlen tért meg Krisztus erejét látva a vértanúban.

Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti.A várható májusi fagyok miatt a kényesebb növények palántáit (uborka, paradicsom, bab) csak a fagyosszentek után ültették ki a szabadba.Egytopolyai népi magyarázat szerint „Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért haragusznakránk emberekre és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket”.

Ezekhez a napokhoz időjóslatok is kapcsolódnak:

„Ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz termés várható.”

„Hogy ha az időjárás felhőtlen, akkor jó bortermés várható.”

Népi mondások: „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken sem látsz.”

„Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot ráz.”

Ha májusi fagy érte a szőlőt, Eger szőlőművesei ezt mondták: „a fagyosszentek megszüreteltek”.

A májusi fagyok okát a tudomány máig vizsgálja. Egyes meteorológusok szerint a talajviszonyokban keresendő, mások szerint a légnyomás ad rá magyarázatot. Nem ismerjük a pontosan, hogy miért pont a három nap a legrémísztőbb ebből a szempontból. Mindenesetre a néphit közéjük sorolja még a május 11-ét, Mamertus vagy Beatrix napját. Ez a név a római Mars termékenységisten nevéhez köthető, aki a termés és a tavasz védnöke. A sort május 15-én Zsófia zárja, ő a fagyos asszonyság.Úgy hírlik, ezeken a napokon a szívek is kihűlnek, így jobb a csóktól tartózkodni.„Sok bajt hoz a három ác, Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász."A fagyosszentek utolsó dátuma május 25-e Orbán napja, ő a szőlősgazdák védőszentje.Ha jó időt hozott Orbán felvirágozták, ha fagyot hozott sárral dobálták, sőt meg is pálcázták. A család legidősebb asszonya pedig a házból seprűzte ki szellemét, nehogy a lelkek is befagyjanak. Először a kemencéből seprűzték, majd a konyhából, a földet csapkodva a kerten át a kapun túlra, s ha végeztek vele faluhosszat eldicsekedtek a hőstettükkel. Merő szerencse, hogy Orbán jópofa szent lehet, mert eddig még senkire nem haragudott meg.


Újbuda 60+ Program

LEGFRISSEBB
×