Idősbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 21. hétfő, Konstantin

Megújuló szellemi és hitélet

1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételben követeléseit és tanításait a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a reformáció, amelynek 2017-ben van az 500. évfordulója.

A reformáció vagy hitújítás a 16. században, Nyugat- és Közép-Európában a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak megnevezése. A pápasággal szembeni tiltakozás jegyében különféle független vallási mozgalmak jöttek létre, amely következtében új egyházak, felekezetek alakultak. Legismertebbek az evangélikus, vagy lutheránus egyház és a református egyház. Megindult a hitélet megreformálása, Luther, Kálvin törekvései élénk visszhangra találtak, Európa-szerte gyorsan terjedtek.


Az új szellemi irányzatok nem csak vallási téren terjedtek, ezért több reformációról beszélhetünk.Tért hódítottak a felvilágosodás eszméi, az új felfogás hatással volt a világ fejlődési folyamataira is. Meghatározó tényező volt a könyvnyomtatás feltalálása, a nagy földrajzi felfedezések, s a tudományok, művészetek fejlődésének ujjáéledése.


Magyarországon is terjedtek az új nézetek, s areformáció nagymértékben hozzájárult a magyar nyelv és irodalom kora újkori látványos kibontakozásához is.


A megújulásra minden korban – így napjainkban is - nagy szükség van. Történjék az a gondolkodásunkban, a szokásrendünkben, a kultúránkban, vagy az élet más fontos területén. Az előrehaladásunk sikere a múlt értékeinek őrzésében, a tradíciók ésszerű, helyes követésében, de a szüntelenül haladó, fejlődő világunk nyitott befogadásában és e kétirányú hatás folyamatos ötvözésében rejlik. Szolgáljon az ügy személyes, vagy éppen nagy közösségi érdeket.


Ezekkel a gondolatokkal emlékezzünk a reformáció félévezredes évfordulójára!


Újbuda 60+ Program

LEGFRISSEBB
×

Májusi nevezetes napok

Május 15 a Család nemzetközi napja –1994 óta ünnepeljük az ENSZ határozata alapján, az ünnep ráirányítja a figyelmet a család fontosságára,ami a társadalom egyik legfontosabb pillére.